A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  REJESTRY, EWIDENCJA

   Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach 

  • Księga inwentarzowa
  • Rejestr pracowników
  • Ewidencja dochodów i wydatków
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Rejestr podatków nieruchomości od osób fizycznych
  • Księga uczniów
  • Księga druków ścisłego zarachowania
  • Ewidencja akt osobowych pracowników
  • Ewidencja dokumentacji szkolnej.
  • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
  • Rejestr akt aktów nadania stopni awansu zawodowego i zaświadczeń 
  • Rejestr korespondencji
  • Rejestr skarg i wniosków
  • W szkole prowadzona jest archiwizacja dokumentacji szkoły
  • ewidencja wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych
  • Rejestr wydanych świadectw OKE i świadectw ukończenia szkoły

  Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach:

  - procedura pozyskiwania informacji

  - wniosek o udostępnienie informacji publicznej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 26.06.2019
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.06.2019
  Dokument oglądany razy: 10896
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach