A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

  • Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  • Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
  • Realizuje Szkolny Program Profilaktyki.
  • Raelizuje program wychowawczy.
  • Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
  • Realizuje podstawę programową.
  • Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
  • Zatwierdza oceny uczniów.
  • Podejmuje i zatwierdza uchwały.
  • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży.
  • Ustala koncepcję rozwoju szkoły.
  • Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
  • Opiniuje budżet szkoły.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 30.10.2014
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 30.10.2014
  Dokument oglądany razy: 10912
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach