A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

  ADRES JEDNOSTKI

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 Z ODDZAłAMI INTEGRACYJNYMI

  IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KATOWICACH

  AL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 11

  Powrót do strony  SP nr 58: http://sp58katowice.pl/

  PODSTAWA PRAWNA BIP

  • Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w  myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
  • Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra MSWiA - www.bip.gov.pl.

   

  STATUS PRAWNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH

  • Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Urząd Miasta Katowice.
  • Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
  • Szkoła  jest własnością gminy Katowice,  która dysponuje majątkiem szkoły.

   

  ORGANIZACJA SZKOŁY: Organy szkoły

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

   

  DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
  w Katowicach:

  mgr Juranek Grzegorz

  WICEDYREKTORZY szkoły:

  mgr Aleksandra Kubis-Szlachta
  mgr Dariusz Garncarczyk

   

   

  informację wytworzył:

      (adres redacji i jednostki)

                                 Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi

                                           im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

                                         al. Bolesława Krzywoustego 11

                                         tel./ fax 32 2543679

                                         mail.  sekretariat@sp58katowice.pl

  informację udostępnił: 

       (redaktor)

                                       Małgorzata Błotko 

                                        tel./ fax 32 2543679

                                        mail.  malgorzata.blotko@sp58katowice.pl 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dorota Kłembek
  Publikacja dnia: 21.09.2023
  Podpisał: Małgorzata Błotko
  Dokument z dnia: 21.09.2023
  Dokument oglądany razy: 3647232
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach