A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring szkolny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej w Katowicach, zwana dalej „Szkołą”, Al. Bolesława Krzywoustego 11, e-mail sekretariat@sp58katowice.pl

  2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Agata Krystek-Jadwiżuk, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. 32 606 13 23

  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w Szkole przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

  4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.

  5. Zapisane na nośniku zewnętrznym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.

  9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie nie dłuższym niż 3 miesiące zapis jest automatycznie nadpisywany. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 24.06.2020
  Podpisał: Małgorzata Błotko
  Dokument z dnia: 24.06.2020
  Dokument oglądany razy: 7987
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach